Relacje Inwestorskie

Tel.: (+48) 22 856 66 14    Fax: (+48) 22 856 66 66
Kontakt dla inwestorów
Dział Relacji z Inwestorami
ul. Wiertnicza 166
02-952 Warszawa

e-mail:
investor-relations@tvn.pl

Obligacje TVN

Główne informacje o Senior Notes 7,375% wymagalnych w roku 2020
Emitent: TVN Finance Corporation III AB
Dystrybucja 144 A / Reg S
Kwota nominalna: EUR 430.000.000
Ocena agencji ratingowej:

S&P: B+ perspektywa stabilna
Moody's: B1 negatywna

Oprocentowanie: 7,375%
Cena w dniu emisji: 100%
Data zapadalności: 15 grudnia 2020 r.

Data płatnosci odsetek:

15 czerwca i 15 grudnia
Zmiana kontroli: @ 101%
Wcześniejsze umorzenie: 40% za 107,735
Opcje umorzenia: Data: Cena:
15 grudnia 2016 r. 103,688%
15 grudnia 2017 r. 101,844%
15 grudnia 2018 r. 100,000%

Dane identyfikacyjne papierów wartościowych

144 A ISIN: XS0954674585
144 A Common Code: 95467458
Reg S ISIN: XS0954674668
Reg S Common Code: 95467466

Główne informacje o Senior Notes 7,875% wymagalnych w roku 2018

Emitent: TVN Finance Corporation III AB
Dystrybucja: 144 A / Reg S
Kwota nominalna: EUR 140.000.000
Ocena agencji ratingowej: S&P: B+ perspektywa stabilna
Moody's: B1 perspektywa stabilna
Oprocentowanie: 7,875%
Cena w dniu emisji: 100,000%
Data zapadalności: 15 listopada 2018 r.
Data płatnosci odsetek: 15 maja i 15 listopada
Zmiana kontroli: @ 101%
Wcześniejsze umorzenie: 35% za 107,875%
Opcje umorzenia: Data: Cena:
15 listopada 2013 r. 105,906%
15 listopada 2014 r. 103,938%
15 listopada 2015 r. 101,969%
15 listopada 2016 r. 100,000%

Dane identyfikacyjne papierów wartościowych

144 A ISIN: XS0557899084
144 A Common Code: 55789908
Reg S ISIN: XS0557898946
Reg S Common Code 55789894