Relacje Inwestorskie

Tel.: (+48) 22 856 66 14    Fax: (+48) 22 856 66 66
Kontakt dla inwestorów
Dział Relacji z Inwestorami
ul. Wiertnicza 166
02-952 Warszawa

e-mail:
investor-relations@tvn.pl

TVN umorzy w całości obligacje 7,875% Senior Notes oraz kolejne 10% obligacji 7,375% Senior Notes

16.10.2015 TVN przeprowadzi w IV kwartale 2015 roku wcześniejszy pełny wykup pozostałej wartości nominalnej 116,6 milionów euro obligacji 7,875% Senior Notes o terminie zapadalności w 2018 r. i oraz kolejny skup 43 milionów euro wartości nominalnej obligacji 7,375% Senior Notes z terminem zapadalności w 2020 r.

Aktualności

Poprzednie 123456 Następne
Przejdź do:/6