Relacje Inwestorskie

Tel.: (+48) 22 856 66 14    Fax: (+48) 22 856 66 66
Kontakt dla inwestorów
Dział Relacji z Inwestorami
ul. Wiertnicza 166
02-952 Warszawa

e-mail:
investor-relations@tvn.pl

Informacja dla obligatariuszy

Data publikacji: 26 listopada 2015 Data aktualizacji: 26 listopada 2015

TVN informuje, że na podstawie punktu 4.16(e) dokumentu Indenture regulującego Obligacje 7,375% Senior Notes zapadalne w 2020 roku, Spółka będzie przekazywała skonsolidowane wyniki do Trustee (Bank New York Mellon, oddział w Londynie) w terminach sprawozdawczych określonych w punkcie 4.16 dokumentu Indenture, a Trustee będzie je udostępniał na żądanie obligatariuszy. W celu udostepnienia skonsolidowanego raportu Trustee wymaga dowodu posiadania Obligacji. Raport za trzy i dziewięć miesięcy zakończonych 30 września 2015 został przekazany do Trustee w dniu dzisiejszym.

W celu uzyskania dostępu do wyników prosimy o kontakt z CTTrusteeAdmin@bnymellon.com, do wiadomości pana Daniela Chant (daniel.chant@bnymellon.com).