Relacje Inwestorskie

Tel.: (+48) 22 856 66 14    Fax: (+48) 22 856 66 66
Kontakt dla inwestorów
Dział Relacji z Inwestorami
ul. Wiertnicza 166
02-952 Warszawa

e-mail:
investor-relations@tvn.pl

Retransmisja prezentacji wyników Grupy TVN za IV kwartał i cały rok 2014

Data publikacji: 6 lutego 2015 Data aktualizacji: 8 kwietnia 2015

Retransmisja prezentacji wyników Grupy TVN za IV kwartał i cały rok 2014