Relacje Inwestorskie

Tel.: (+48) 22 856 66 14    Fax: (+48) 22 856 66 66

Retransmisja prezentacji wyników Grupy TVN za II kwartał oraz I półrocze 2015 r.