Relacje Inwestorskie

Tel.: (+48) 22 856 66 14    Fax: (+48) 22 856 66 66
Kontakt dla inwestorów
Dział Relacji z Inwestorami
ul. Wiertnicza 166
02-952 Warszawa

e-mail:
investor-relations@tvn.pl
Back

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń

Data publikacji: 22 sierpnia 2012 Data aktualizacji: 29 listopada 2016

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń składa się z od dwóch do czterech członków.

Obecny skład to: 
- Cynthia Gibson (Przewodnicząca),


- Wojciech Kostrzewa,

Obowiązki Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń zostały określone w Regulaminie Rady Nadzorczej.

Do zadań Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń należy:

- weryfikacja i ocena kandydatów na kluczowe funkcje w Zarządzie (niezależnie czy będą to kandydaci zaproponowani przez taki Komitet),


- przedstawianie Radzie rekomendacji dotyczącej poszczególnych kandydatów na funkcje członków Zarządu,


- przedstawianie Radzie wszelkich informacji, jakich Rada zasadnie zażąda w związku z zamiarem powołania członka Zarządu, jego odwołaniem lub zawieszeniem w pełnieniu funkcji,


- weryfikacja jakiegokolwiek wynagrodzenia przyznanego członkom Zarządu oraz warunków umów zawartych z nimi przez Spółkę lub spółkę z Grupy TVN, w celu przedstawienia Radzie rekomendacji w kwestii zawarcia tych umów,


- formułowanie propozycji w zakresie wynagrodzenia należnego członkom Zarządu,


- przeprowadzanie badań i ogólne doradztwo na rzecz Rady w zakresie pakietu wynagrodzeń i świadczeń przyznanych i należnych członkom Zarządu.