Relacje Inwestorskie

Tel.: (+48) 22 856 66 14    Fax: (+48) 22 856 66 66
Kontakt dla inwestorów
Dział Relacji z Inwestorami
ul. Wiertnicza 166
02-952 Warszawa

e-mail:
investor-relations@tvn.pl

Nasza strategia

Data publikacji: 22 sierpnia 2012 Data aktualizacji: 24 września 2012

Grupa TVN realizuję strategię zorientowaną na maksymalizację rentowności wszystkich obszarów biznesowych oraz ich dywersyfikację zapewniającą długoterminowy stabilny wzrost wartości Grupy. Realizacja powyższych celów opiera się na trzech podstawowych tezach:

  • Po pierwsze, będąc liderem w obszarze polskiej treści rozrywkowej Grupa TVN wykorzystuje synergię z własnej produkcji tych treści wykorzystując je we wszystkich podstawowych segmentach Grupy.
  • Po drugie, Grupa TVN zwiększa zakres działalności generującej przychody bezpośrednio od użytkowników treści, zmniejszając jednocześnie zależność Grupy od cykliczności rynku reklamowego.
  • Po trzecie, Grupa TVN rozwija się bazując na rynku polskim – największym w regionie oraz zapewniającym perspektywę stabilnego wzrostu w długim okresie.